Menu
home
>>
ประกาศ แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างโยธา (รายเดือน) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
Scroll Up Skip to content