Menu
home
>>
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณถนนสาย สห.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3030-แยกทางหลวงชนบท สห.4002 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขี้น

อื่นๆ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นายเชิดชู ช่วยโต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสรัญญา เตชะไพศาลทวี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (ประธาน) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม)

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเชิดชู ช่วยโต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมช่อนแม่ลา แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นวิทยากรฝึกอบรม

Scroll Up Skip to content