Menu
home
>>
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ดำเนินการปรับปรุงหลักกิโลเมตรและทาสีสะพานบริเวณถนนสาย สห.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3032-แยกทางหลวงชนบท อท.4010 อำเภอค่ายบางระจัน,ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

อื่นๆ

วันที่ 18 เมษายน 2565 ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาย สห.2001 แยกทล.11-บ.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และสาย สห.2006 แยกทล.32-แยกทล.311 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

Scroll Up Skip to content