Menu
home
>>
วัดพระปรางค์

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโคกหม้อ ตำบลเชิงกลัด ภายในบริเวณวัดมีพระปรางค์ศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ 21 สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์ปรางค์สูงประมาณ 15 เมตร ก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทยสูงชะลูดคล้ายฝักข้าวโพด ฐานเตี้ย ภายในกลวง มีคูหาสี่เหลี่ยมจตุรัสบนผนังคูหา และปัจจุบันร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังได้ลบเลือนไปแล้ว ด้านหลังมีวิหารเก่าแก่แบบอยุธยา หน้าบันเป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์และคันทวยต่าง ๆ มีภูเขาและรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา นอกจากนั้นยังปรากฏร่องรอยของเตาเผาแม่น้ำน้อยประมาณ 3-4 เตา วัดพระปรางค์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 เป็นวัดสำคัญเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี

พระครูวิริยะโสภิต (หลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

หลวงพ่อศรี เป็นพระเถรจารย์ผู้แก่กล้าวิทยาคม มีตบะเดชะ วาจาศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จจินดามณีมนต์ สามารถทำนายวันมรณภาพได้อย่างแม่นยำราวกับตาเห็น

หลวงพ่อศรี ภูมิลำเนาอยู่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2413  ชีวิตของท่านในวัยเยาว์ชอบศึกษาทางเวทมนต์คาถาและนิสัยนักเลง ไม่เคยยอมใครง่าย ๆ

หลวงพ่อศรี อุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี ณ พัทธสีมาวัดโบสถ์ อ.วิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีพระอาจารย์มิน วัดโบสถ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นได้ศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานจนเชี่ยวชาญ จึงมาจำพรรษาที่วัดพระปรางค์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

อุปนิสัยท่านเป็นพระที่สำรวม เคร่งครัดในพระธรรมวินัยยิ่งนัก มีวัตรปฏิบัติเป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาของผู้คนทั่วไป และท่านชอบให้ความเมตตาความอุปการะแก่ผู้ยากไร้ทั่วไป เวลาว่างของท่านส่วนใหญ่หมดไปกับการจารบทสวดและคัมภีร์ต่าง ๆ ตลอดจนพระปาติโมกข์เป็นอักขระภาษาขอม ซึ่งท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษ

หลวงพ่อศรี ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อไกร วัดใหญ่ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และได้รับการถ่ายทอดพุทธาคมและวิชาต่าง ๆ จากพระอาจารย์ไกรมาอย่างหมดไส้หมดพุง นอกจากนี้ท่านยังศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานจนเชี่ยวชาญ

หลวงพ่อศรี จัดว่าเป็นพระเถรจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยแท้ มีเกจิหลายท่านไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย อาทิ หลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก จ.สุพรรณบุรี หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม จ.ชัยนาท หลวงพ่อทอง วัดพระปรางค์ จ.สิงห์บุรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เป็นต้น

วัตถุมงคลของหลวงพ่อศรีที่โด่งดังมาก ๆ คือ เชือกคาดเอว ตะกรุดมหาอุด สีผึ้งมหาเสน่ห์ น้ำมันมนต์ น้ำมนต์ แหวน และเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก ที่สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญสร้างศาลาวัดพระปรางค์ โดยพิธีกรรมการสร้างเหรียญของหลวงพ่อมีความพิถีพิถันมาก ท่านนำทองแดงมาลงอักขระเลขยันต์ก่อน แล้วนั่งปลุกเสก เมื่อเสร็จแล้วจึงนำไปหล่อหลอมรวมกับทองแดงที่จะปั๊มเป็นเหรียญ เมื่อปั๊มเป็นเหรียญเสร็จแล้วท่านก็จะนำมาปลุกเสกแบบเดี่ยวอีกรอบ สรุปแล้ว  วัตถุมงคลทุกชิ้นของท่านต้องดีทั้งนอกและใน

หลวงพ่อศรี ท่านละสังขารเมื่อปีพุทธศักราช 2485 สิริอายุ 72 ปี 52 พรรษา โดยก่อนมรณภาพท่านเคยสั่งเสียลูกศิษย์ทุกคนเอาไว้ชัดเจน พร้อมระบุวันละสังขารได้อย่างถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ แสดงให้เห็นถึงปาฏิหาริย์แห่ง “พระอภิญญา” โดยแท้.

Scroll Up Skip to content