Menu
home
>>
ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดถนนสาย สห.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 311 – แยกทางหลวงหมายเลข 3030 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

อื่นๆ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจวัดค่าไอเสีย(ควันดำ)เครื่องจักรกลและยานพาหนะทางราชการ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตามมาตราการลดมลพิษทางอากาศ

✅ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาจราจร “โครงการลดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนด้วยการพัฒนาต้นแบบอาสาจราจรจังหวัดสิงห์บุรี” ได้อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี และโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรี

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรม ทช. รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน โดยมี นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) บริเวณถนนสาย สห.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 309-วัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Scroll Up Skip to content