Menu
home
>>
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

11 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในเบื้องต้นได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน
2. ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
3. กำชับแม่บ้านเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณห้องทำงานและอาคารสำนักงาน
4. สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ให้เจ้าหน้าที่รับทราบอย่างทั่วถึง

อื่นๆ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจวัดค่าไอเสีย(ควันดำ)เครื่องจักรกลและยานพาหนะทางราชการ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตามมาตราการลดมลพิษทางอากาศ

✅ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาจราจร “โครงการลดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนด้วยการพัฒนาต้นแบบอาสาจราจรจังหวัดสิงห์บุรี” ได้อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี และโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรี

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรม ทช. รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน โดยมี นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) บริเวณถนนสาย สห.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 309-วัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Scroll Up Skip to content