Menu
home
>>
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สห.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 311 – เทศบาลอินทร์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ดำเนินการจัดส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสาย สห.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 311 – เทศบาลอินทร์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางดำเนินการ 0.595 กิโลเมตร ช่วง กม.ที่ 3+900 ถึง 4+495

Scroll Up Skip to content